Kontakt

603 403 206   - pedagogický ředitel centra

602 465 551    - pedagogové, asistenti

                        - nahlášení absence dítěte 

                        - jesle