Denní harmonogram

Příchod dětí 

   7:00 - 8:50

Dopolední svačina

9:00 - 9:30

Vzdělávací aktivity

9:30 - 10:30

Pohybové aktivity 

10:30 - 11:30

Oběd

11:30 - 12:00

Spánek

12:00 - 14:00

Odpolední svačina

14:00 - 14:30

Pohybové aktivity

14:30 - 16:00

Kroužky a volnočasové aktivity

  16:00 - 1800